Vår och höstsyn

En gång på våren och en gång på hösten för att se att kolonierna sköts enligt föreningens regler.
Då tittar man på följande:

– Ogräs i gången utanför er tomt.

– Grenar som sticker ut i gången

– Att ni har ert stugnummer synligt.

– Att ni har en brevlåda som är monterad på insidan

– Skick på staket och grindar

– Höjd på häck mot gång 1,2 meter. Undantag om du har fler än en sida mot gång

– Höjd på häck inne på tomten 1,8 meter.

– Höga växter samt träd max 4 meter.

– Allmänna skicket på kolonilotten.

Dessa punkter ska alltid efterlevas hela året runt.

Om dessa regler inte följs får man en skriftlig påminnelse om vad som behöver åtgärdas. Se trivselreglerna, – Åtgärder vid försummelse.