Styrelse

Ordförande: Åsa Möller A55
Vice Ordförande: Torun Jorde A92
Kassör: Marina Hultman A67
Sekreterare: Ingrid Hägerklint A61
Ledamot: Rickard Månsson B9
Suppleant: Åsa Wallin A78
Fritids Ordförande: Sorin Straton B26 (utsedd av fritids)

Epostadress: kosmalmo@gmail.com
Var god använd kontaktformuläret om du vill kontakta styrelsen.