Styrelse

Ordförande: Åsa Möller
Vice Ordförande: Rickard Månsson
Kassör: Marina Hultman
Sekreterare: Kerstin Ingner
Ledamot: Torun Jorde
Suppleant: Ingrid Hägerklint
Fritids Ordförande: Ingrid Karlsson (utsedd av fritids)

Var god använd kontaktformuläret om du vill kontakta styrelsen.