Du kan bli stödmedlem i Östra Sommarstaden! Du blir då via mail inbjuden till våra fester och evenemang och får lite allmän info i vårt utskick Koloninytt. Läs med i bifogad fil!

stödmedlem