Sophantering

Öppet samtidigt som vattnet är påslaget.

Kärl finns för:

– Hushållsavfall

– Matavfall

– Glasåtervinning

– Papper,

– Batteri,

– Metall

– Plast