Skyddade träd

Fastighetskontoret ansvarar för 5 träd som har ett extra värde.

Arrendeenheten på Fastighetskontoret vill att föreningens behåller några träd som står inne på lotter, detta för att de är värdefulla för grönstrukturen inom Kirsebergs stadsdel, dessa träd sköts av koloniägarna själv.