Post och tidningar

Post. Man kan ha eftersändning hit till Mölledalsgatan 5, 212 28 Malmö.

Posten delas ut i svarta lådan mittemot kiosken där man hämtar den själv. Tänk på att titta regelbundet då det ibland blir fullt i lådan.

Dagstidningen. Kan man eftersända under sommarmånaderna och den delas ut i kolonisternas brevlådor.