Senaste mötesprotokoll

Protokoll Årsmöte 2019

Protokoll Årsmöte 2017

Protokoll Årsmöte 2016

Protokoll Halvårsmöte 2015

Protokoll Årsmöte 2015

Protokoll Halvårsmöte 2014

Protokoll Årsmöte 2014

Protokoll Halvårsmöte 2013

———————————-

Yttrande Simrisbanan styrelsen 2014

———————————-

Uppdelning av kostnader 2016-2017

Här är en tydlig uppdelning som halvårsmötet önskade.
VA Syd hade inte läst av vattenmätaren på ett par år och vi hade förbrukat mer än beräknat. 2018 kommer när bokslutet är gjort.

2016

VA Syd

Renhållningskostnader 29.001:-

Vatten o avlopp 82.745:-

111.746:-

Ragnsell 18.630:-

E-on A sidan 13.092:-

E-on B sidan 9.297:-

Totalt 152.765:-

2017

VA Syd

Renhållningskostnader 26.145:-

Vatten o avlopp 165.978:-

192.123:-

Ragnsell 18.996:-

E-on A-sidan 16.580:-

E-on B-sidan 13.654:-

Totalt 241.353:-