Här är en tydlig uppdelning som halvårsmötet önskade.
VA Syd hade inte läst av vattenmätaren på ett par år och vi hade förbrukat mer än beräknat. 2018 kommer när bokslutet är gjort.

2016

VA Syd

Renhållningskostnader 29.001:-

Vatten o avlopp 82.745:-

111.746:-

Ragnsell 18.630:-

E-on A sidan 13.092:-

E-on B sidan 9.297:-

Totalt 152.765:-

 

2017

VA Syd

Renhållningskostnader 26.145:-

Vatten o avlopp 165.978:-

192.123:-

Ragnsell 18.996:-

E-on A-sidan 16.580:-

E-on B-sidan 13.654:-

Totalt 241.353:-

 

 
KÖS Protokoll Årsmöte 2017
KÖS Protokoll Årsmöte 2016
Halvårsmöte 2015
Årsmötesprotokoll 2015
halvårsmöte-14
Yttrande Simrisbanan styrelsen 2014
Årsmötesprotokoll 2014
Halvårsmöteprotokoll 2013 1 september