Koloniföreningen Östra Sommarstaden, Malmö

Dagordning för halvårsmötet söndagen 1 september 2013, kl 11:00

1 Mötets öppnande

2 Närvaroregistrering

3 Mötets kungörande

4 Fastställande av dagordning

5 Val av mötesfunktionärer

A Mötesordförande

B Mötessekreterare

C Två justeringsmän

6 Godkännande av föregående årsmötesprotokoll

7 Rapport från

A Fritidssektionen

B Boule och Bangolf

C Vår- och höstsyn

8 Rapport från styrelse

A Belysning i gångarna

B Hemsida

C Någon ur styrelsen är tillgänglig under högsäsong i klubbhuset 19:00 – 19:15 Maila gärna

D Bygganmälan/Bygglov Tänk på att anmäla innan ni bygger.

E Lekplatsarbetsgrupp

F Nålar

G Tack till alla er som jobbar för föreningen!

9 Rapporter

A Kassörens rapport

B Genomgång av bifogad Underhållsplan plan 2013

.

10 Nya frågor anmäls innan mötet

11 Avslutning