Byggregler och ansökan

Ansökningshandling finns på: https://malmo.se/Kultur–fritid/Idrott–fritid/Natur–friluftsliv/Natur–parker/Kolonier–odlingslotter/Kolonier/Tradgardskolonier/Ostra-sommarstaden.html

Fyll i och lämna in till styrelsen i brevlådan uppe vid föreningshuset. Ansökan behandlas på kommande styrelsemöte. Om allt ser bra ut skickar vi in den direkt till Arrendeenheten. I annat fall lämnar vi tillbaka den till kolonistens brevlåda med information om vad som behöver ändras alt kompletteras.

Föreningens fastighetsbeteckning är Kirseberg 30:293.