Byggregler och ansökan

Ansökningshandling finns på: http://malmo.se sök : byggregler trädgårdskolonier

Fyll i och lämna in till styrelsen i brevlådan uppe vid föreningshuset. Ansökan behandlas på kommande styrelsemöte. Om allt ser bra ut skickar vi in den direkt till Arrendeenheten. I annat fall lämnar vi tillbaka den till kolonistens brevlåda med information om vad som behöver ändras alt kompletteras.

Föreningens fastighetsbeteckning är Kirseberg 30:293.